Suunnitelman tekijät

Kotoutumislain mukaan kunta ja TE-toimisto laativat kotoutumissuunnitelman yhdessä maahanmuuttajan kanssa (13 §). Perustellusta syystä kotoutumissuunnitelma voidaan tehdä myös vain kunnan ja maahanmuuttajan tai vain TE-toimiston ja maahanmuuttajan kesken.

Näin voidaan toimia, jos esimerkiksi alkukartoituksen perusteella arvioidaan, ettei kotoutumissuunnitelmaa tarvitse tehdä muiden paikallisviranomaisten kanssa (maahanmuuttajalla ei ole velvollisuutta ilmoittautua työnhakijaksi tai hän ei toisaalta ole sosiaalipalvelujen tarpeessa).

Kuntien ja TE-toimiston yhteistyö kotoutumissuunnitelmien tekemisessä on ensiarvoisen tärkeää. Käytännön palvelutilanteissa kotoutumissuunnitelmia voidaan joutua tekemään siten, että TE-toimisto vastaa omien asiakkaidensa suunnitelmista ja kunta kotoutumissuunnitelman tekemisestä niille asiakkaille, jotka eivät ainakaan nykyisessä elämäntilanteessaan ole suuntautumassa TE-toimiston palveluihin ja työmarkkinoille. Kuntien ja TE-toimiston tiivis yhteistyö tulee aina varmistaa silloin, kun asiakkaan tilanteen arvioidaan edellyttävän sekä TE-hallinnon että kunnan palveluita.

Mikäli kansainvälistä suojelua saavan kotoutumissuunnitelma tehdään kunnan ja TE-toimiston välisenä yhteistyönä, kunta voi tilata tulkin ja maksaa tulkkauskustannukset. Kunta voi hakea korvauksia tulkkauskuluista KEHA-keskukselta. TE-toimistoissa kaikki tulkkauskulut rahoitetaan toimintamenoista asiakkaan oleskelulupastatuksesta riippumatta.