Hoppa till innehåll

Ansök om organisationsstöd från arbets- och näringsministeriet senast 18.12.2020

16.11.2020 9.00
Nyhet

Arbets- och näringsministeriet delar ut organisationsfinansiering för 2021 i form av specialunderstöd. Syftet med finansieringen är att främja det arbete som tredje sektorn utför för att främja integrationen. I ansökningsomgången 2021 söker man efter projekt av små föreningar som främjar invandrares integration och samhälleliga deltagande. I ansökan betonas små föreningar vars verksamhet ännu behöver utvecklas för att uppnå bättre resultat. Ansökningsomgången pågår under tiden 16.11–18.12.2020.

Arbets- och näringsministeriet (ANM) har år 2020 reviderat partnerskapsprogrammet för integrationsfrämjande med målet att skapa en ny verksamhetskultur som på ett bättre sätt engagerar olika aktörer. Programmet skapar möjligheter till sektorsövergripande samarbete mellan olika aktörer samt till partnerskap på systemnivå. 

Partnerskapsprogrammets mål 2021–2022 är att förbättra i synnerhet små föreningars möjligheter att delta i samarbetet och få sin röst hörd. Därför riktas projektfinansieringen för integrationsfrämjande organisationsverksamhet 2021 till små föreningar.

Finansiering kan sökas av små föreningar som vid ansökningstidpunkten har högst två anställda. Syftet med ANM:s finansiering är att organisera och administrera föreningsverksamheten så att den uppfyller kraven på en registrerad förening och att verksamheten till sin art och omfattning är så resultatrik som möjlig.

Ansökningsanvisningarna publiceras i webbtjänsten integration.fi

Ansökningsprocessen samordnas av kompetenscentret för integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet. Statsunderstöd kan sökas från och med måndagen 16.11.2020 till och med fredagen 18.12.2020.

Projektfinansiering söks genom att fylla i ansökningsblanketten samt de bilagor som krävs. Ansökningarna ska lämnas in elektroniskt eller som pappersversion hos arbets- och näringsministeriets registratorskontor senast 18.12.2018 kl. 16. Beslut om finansiering delges så snart som möjligt efter att ansökningstiden gått ut.

Bekanta dig med ansökningsanvisningar och ansökningsblanketter och de projekt som beviljades understöd i fjol på integration.fi på sidan om organisationsstöd: https://kotouttaminen.fi/sv/organisationsstod.

Ytterligare information:

Anvisningar och blanketter för ansökan om organisationsstöd 2021
Projekt som finansierats 2020

Partnerskapsprogrammet för integrationsfrämjande

Varpu Taarna, specialsakkunnig, [email protected]