Hoppa till innehåll

Ansökan om finansiering ur AMIF-fonden för transnationella asyl-, migrations- och integrationsprojekt pågår

11.11.2020 8.50 | Publicerad på svenska 12.11.2020 kl. 12.28
Nyhet

Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) främjar Europeiska unionens gemensamma asyl- och invandringspolitik. Genom Europeiska kommissionens beslut om AMIF-fonden har det öppnats en ansökningsomgång för transnationella asyl-, migrations- och integrationsprojekt. Projekten beviljas EU-stöd för sammanlagt cirka 32,7 miljoner euro.

I ansökan betonas strategier som hänför sig till socioekonomisk inkludering och tillhörighet till lokala gemenskaper. De sökande uppmuntras också att satsa på att stärka det mellanstatliga samarbetet. Särskilt invandrarkvinnor och barn samt religiösa och etniska minoriteter bör beaktas i ansökningarna.

Finansiering kan sökas för transnationella projekt inom följande ämnesområden:

•    Lokala integrationsstrategier
•    Att undanröja hindren för migranternas tillgång till tjänster
•    Att befrämja migranternas deltagande i integrationspolitiken
•    Komplementära inkörsportar
•    Offren för människohandel
•    Migrantbarnens övergång till vuxenlivet

Den pågående ansökan om finansiering avslutas den 16 februari 2021.

Ytterligare information:

Webbplats för Europeiska unionens fonder inom området för inrikes frågor (EUSA) 

Europeiska kommissionens webbplats (på engelska)

AMIF-ansökan på Europeiska kommissionens webbplats