Hoppa till innehåll

Ansökningstiden för AMIF- och ISF-fonderna löper ut i slutet av oktober

8.10.2020 6.58
Nyhet

Ansökningar till asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och fonden för inre säkerhet (ISF) har öppnats. Totalt beviljas stöd på cirka 12 miljoner euro till projekt som riktas till fondprogrammen. I Finland ansvarar inrikesministeriet för ansökningsomgångarna. Ansökningarna är öppna till 30.10.2020 kl. 16.15.

Ur AMIF-fonden beviljas stöd för integrationsarbete 

Ur AMIF-fonden kan finansiering sökas för projekt för återvändande och projekt som gäller återin-tegrering av kvotflyktingar. Grundläggande finansiering kan sökas för projekt riktade till återvändande och sammanlagt cirka 2 miljoner euro kan sökas. Finansieringen fördelas enligt följande:

  • Kompletterande åtgärder för återvändande: cirka en miljon euro
  • Projekt som gäller åtgärder för återsändande: cirka 400 000 euro
  • Projekt som gäller samarbete relaterat till återvändande: cirka 350 000 euro.

Fondens anslag för återintegrering kan sökas till projekt och verksamhet riktade till återintegrering till ett belopp om 5 miljoner euro. Finansieringen fördelas enligt följande:

  • Utveckling av myndighetsprocesserna med anknytning till återintegrering: cirka 800 000 euro
  • Utveckling av coachning som främjar mottagningen: cirka 240 000 euro
  • Effektivisering av placering i kommunerna och tryggande av tillgången till kommunplatser: cirka 2,6 miljoner euro
  • Främjande av integrationen av kvotflyktingar: cirka 1,1 miljoner euro..

Ur ISF-fonden kan finansiering sökas för bland annat förnyande och anskaffning av utrustning för gränskontroll.

Ytterligare information:
Euroopan Unionin sisäasioiden rahastot 5.10.2020: Utlysning av ansökningar till Europeiska unionens fonder för inrikes frågor - cirka 12 miljoner euro EU-stöd beviljas