Hoppa till innehåll

Arbetarskyddsförvaltningen erbjuder invandrare information om arbetstagarens rättigheter

8.10.2020 14.02
Nyhet

Material som publicerats på arbetarskyddsförvaltningens webbplats kan användas till exempel i undervisningssituationer. I november ordnas också ett evenemang på engelska som tillhandahåller information om arbetstagarens rättigheter.

Evenemanget Employment relationship in Finland ordnas på webben 11.11.2020 med start kl. 10. I evenemanget deltar sakkunniga från arbets- och näringstjänsterna och regionförvaltningsverket. Textade videoinspelningar och bildspel har publicerats om webbinariet Arbetstagarens rättigheter i Finland (Työntekijän oikeudet Suomessa), som ordnades tidigare på hösten. Inspelningarna och bildspelen kan distribueras fritt.

Ytterligare information:

Työntekijän oikeudet Suomessa –material (på finska)

Employment relationship in Finland –evenemanget (på engelska) 

Employment relationship in Finland på Facebook