Hoppa till innehåll

Delegationen för etniska relationer (ETNO) publicerade en handbok om mobbning i skolan för personer med ett främmande språk som modersmål

21.1.2021 16.09
Nyhet

Handboken Information om mobbning ger information om mobbning, trakasserier och diskrimine-ring. I handboken berättas dessutom hur man kan ingripa i dessa problem. Handboken riktar sig särskilt till föräldrar med ett främmande språk som modersmål.

Handboken har byggts upp genom att samla in forskningsbaserad information om ämnet och lyssna på föräldrarnas synpunkter. I handboken och videor får föräldrarna information på lättläst språk om identifiering av mobbningssituationer samt om tillvägagångssätt för att ingripa i mobbning.

Handboken har publicerats på lättläst språk och dessutom har det gjorts språkversioner av handbo-ken på 7 olika språk. Språken är lättläst svenska, ryska, estniska, somaliska, arabiska, kurdiska och engelska.

Dessutom har YouTube-videor om ämnet publicerats på somaliska, arabiska och kurdiska:

Handboken har utarbetats och publicerats av den regionala delegationen för etniska relationer i Södra Finland 2016–2020 (ETNO).

Mer information om handboken:

Minna Hirsova, specialplanerare, NTM-centralen i Nyland, [email protected]

Adan Mohamed, verksamhetsledare, Monik rf, [email protected]