Hoppa till innehåll

Eget Språk -kampanjen påverkar språkklimatet

2.11.2020 13.34 | Publicerad på svenska 4.11.2020 kl. 12.25
Nyhet

Justitieministeriet inledde i dag en kampanj för att förbättra språkklimatet i Finland. Kampanjen genomförs under november-december 2020. Genom kampanjen Oma kieli / Eget språk vill man göra attityderna till olika språk mer positiva än för närvarande. Kompetenscentret för integration av invandrare lyfter under kampanjperioden fram särskilt vikten av flerspråkighet och lättläst språk för integrationen samt synligheten av den svenskspråkiga integrationen som en del av förbättringen av språkklimatet.

Enligt justitieministeriets utredningar upplevs språkklimatet i Finland som utmanande på många sätt. Justitieministeriet vill med hjälp av kampanjen uppmuntra var och en att modigt tala sitt eget språk och se mångfalden i de olika språken som en styrka i samhället.

Kampanjhashtaggarna #omakieli och #egetspråk kommer att användas i sociala medier.

Kompetenscentret lyfter fram flerspråkighet och integration på svenska

Kampanjen fokuserar i synnerhet på Finlands nationalspråk finska och svenska. Kampanjen är dock avsedd för alla språk. Arbets- och näringsministeriets kompetenscenter för integration av invandrare vill i samband med kampanjen lyfta fram särskilt betydelsen av lättläst finska, lättläst svenska och flerspråkighet och det egna språket i integrationen och i synnerhet i början av integrationen. kompetenscentret synliggör dessutom integrationen på svenska.

Det egna språket och flerspråkigheten samt behovet av lättläst språk framhävs särskilt i situationer som kräver kriskommunikation, såsom nu under coronapandemin. Kompetenscentret för integration av invandrare har upprätthållit en flerspråkig och lättläst sammanfattning av coronakommunikationen på webbplatsen kotouttaminen.fi i samarbete med bland annat InfoFinland.fi.

Oma kieli / Eget Språk -kampanjen inleds den 2 november 2020 kl. 12.00 och avslutas den 13 december 2020.

Ytterligare information:

www.omankielinen.fi / www.egetsprak.fi

Integration på svenska

Information om coronaviruset för integrationsaktörer