Hoppa till innehåll

Ansökan om specialunderstöd för kompetenscentrumverksamhet för invandrare öppnas i februari

29.1.2020 13.16 | Publicerad på svenska 30.1.2020 kl. 11.40
Nyhet

Arbets- och näringsministeriet (ANM) delar ut statsunderstöd i form av specialunderstöd för kompetenscentrumverksamhet för invandrare. Ansökan öppnas i början av februari. Syftet är att försnabba invandrarnas utbildnings- och sysselsättningsstigar samt att undanröja problemen i samband med tillgången på kunnig arbetskraft. Det sker med förvaltningsövergripande samarbete och med stödåtgärder.

Syftet med understödet är att stödja kompetenscenterliknande verksamhet som redan har startats och som man avser att utveckla, eller startandet av motsvarande ny verksamhet. Understödet kan beviljas kommuner där det bor minst 8 000 invånare med ett främmande språk som modersmål. Specialunderstödet baserar sig på budgetpropositionen för 2020.

Uppgifter om ansökan som gäller ANM:s specialunderstöd publiceras på webbplatserna tem.fi och integration.fi.

Undervisnings- och kulturministeriets ansökan pågår redan

Specialunderstöd för kompetenscentrumverksamhet kan sökas samtidigt hos undervisnings- och kulturministeriet (UKM). Mer information om UKM:s ansökan om specialunderstöd har publicerats på ministeriets webbplats.

UKM:s understöd riktas till projekt inom kontinuerligt lärande som snabbt svarar på arbetslivets brist på kompetent arbetskraft samt stöder målen för kommunförsöket med sysselsättning och utvecklandet av regionala verksamhetsmodeller. Understöd kan också sökas för att förbättra invandrarnas kompetens och arbetslivsfärdigheter. Sammanlagt 23 miljoner euro har reserverats för ansökan.

UKM:s ansökningstid går ut 3.3.2020.

Ytterligare upplysningar:

UKM:s pressmeddelande 23.1.2020: Understöd kan sökas för kontinuerligt lärande – genom projekten stöds snabbverkande sysselsättningsåtgärder och nytt slags samarbete

Specialunderstöd för utveckling av kontinuerligt lärande och kompetens