Hoppa till innehåll

Finland fortsätter att ta emot kvotflyktingar i utsatt ställning nästa år

6.11.2020 15.41 | Publicerad på svenska 12.11.2020 kl. 12.22
Nyhet

Regeringen har höjt flyktingkvoten för 2021 från 850 till 1050. Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet fastställde torsdagen den 5 november 2020 de flyktinggrupper som ska tas emot nästa år.

Inom flyktingkvoten betonas även i fortsättningen valet av de mest utsatta och familjer. Finland tar emot sammanlagt 550 syriska flyktingar från Libanon och Turkiet samt 250 kongolesiska flyktingar från Zambia. Finland tar också emot 130 flyktingar som evakuerats från Libyen till Niger eller Rwanda. Dessutom förbereder man sig på att ta emot 120 flyktingar utan nationalitets- och regiongränser. Till denna grupp hör även kvotflyktingar som anländer som akuta fall.

Riktlinjerna för ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet, som leds av justitieminister Anna-Maja Henrikson, baserar sig på ett förslag av FN:s flyktingorganisation UNHCR om fördelning av flyktingkvoten. Inom flyktingkvoten för nästa år väljs i huvudsak samma persongrupper som anlänt till Finland tidigare. På det sättet kan man i mottagnings- och integrationsarbetet dra nytta av tidigare erfarenheter. 

Under de senaste åren har de globala behoven av vidarebosättning av flyktingar ökat. Situationen med covid-19-pandemin har försvårat ordnandet av urvalsresor i fråga om kvotflyktingar och fördröjt flyktingarnas ankomst till Finland.

Ytterligare information:

Inrikesministeriets pressmeddelande 5.11.2020