Hoppa till innehåll

Gemensam utveckling av integrationsredogörelsen fortsätter

16.9.2020 16.10
Nyhet

Arbets- och näringsministeriet erbjuder under hösten möjligheter att delta i beredningen av integrationsredogörelsen. Det första diskussionsmötet om organisationernas roll i integrationsfrämjande arbete ordnades fredagen den 11 september och ett möte för forskare måndagen den 14 september. Diskussionsmötena är en del av den delaktiggörande beredningen av redogörelsen om behoven av att reformera integrationsfrämjandet.

I början av året ordnades två workshoppar om redogörelsen. I workshopparna deltog bland annat representanter för läroanstalter, kommuner och myndigheter.

- Utöver de workshoppar som ordnades våren 2020 har vi aktivt fört diskussioner om beredningen av redogörelsen med representanter för olika aktörer, såsom kommunerna, närings-, trafik- och miljöcentralerna och organisationerna. Även om man inte hade kunnat delta i de redan ordnade diskussionsmötena, kommer det att finnas ytterligare möjligheter att delta i beredningen medan hösten framskrider, berättar Sari Haavisto, konsultativ tjänsteman vid arbets- och näringsministeriet.

Vid det första mötet behandlades organisationernas roll i integrationsarbetet

Fredagen den 11 september 2020 ordnades ett diskussionsmöte som var riktat till representanter för organisationerna. Vid mötet diskuterades möjligheterna att öka organisationernas roll i integrationsfrämjande arbete och att utveckla det sektorsövergripande samarbetet. Cirka 50 organisationer som arbetar med integration deltog i mötet. Deltagarna kan ge skriftlig respons och kommentarer om det som diskuterades vid evenemanget fram till den 21 september, varefter en sammanfattning av responsen och innehållet i diskussionerna publiceras på webbplatsen integration.fi.

Vid forskardiskussionen måndagen den 14 september 2020 diskuterades särskilt invandrarnas ställning på arbetsmarknaden och sysselsättnings- och utbildningsvägar, hälsa och välfärd, familjernas integration samt delaktighet och goda relationer mellan olika befolkningsgrupper.

Information om senare möjligheter att delta i beredningen ges separat till intressent- och målgrupperna.

I regeringsprogrammet sägs att regeringen kommer att utarbeta ett övergripande åtgärdsprogram om behovet av att se över de integrationsfrämjande åtgärderna utifrån revisionsutskottets betänkande som riksdagen godkänt. Åtgärdsprogrammet lämnas till riksdagen i februari 2021 i form av en redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet. Redogörelsen har beretts som en gemensam utveckling tillsammans med centrala intressentgrupper.

Läs mer:

Beredning av redogörelsen