Hoppa till innehåll

Ansök om organisationsstöd från arbets- och näringsministeriet senast 26.11.2019

22.10.2019 9.00
Nyhet

Arbets- och näringsministeriet utlyser för 2020 organisationsfinansiering, som är statsunderstöd i form av specialunderstöd, med syftet att främja det integrationsfrämjande arbete som tredje sektorn utför. Utlysningen för 2020 gäller projekt som direkt eller indirekt ökar invandrares kunskaper om samhället, i synnerhet när det gäller jämställdhet, sexuellt beteende, självbestämmanderätt och skadliga traditioner. Understöd kan sökas under tiden 22.10–26.11.2019.

Understödet är avsett för projekt som stöder verksamhet och åtgärder för att öka jämställdheten och delaktigheten bland invandrade kvinnor och män samt flickor och pojkar, för att främja individens självbestämmanderätt samt för att genomföra sexualfostran. Med understöden finansieras verksamhet som främjar varje människas möjligheter att på ett positivt sätt växa och utvecklas som individ, oberoende av kön, ålder eller familjesituation. Att på ett positivt sätt växa och utvecklas är möjligt i en miljö där individen är fri från rädsla och påtryckning och där han eller hon har åldersspecifik information om och förståelse av bland annat sexualhälsa och de negativa effekterna av skadliga traditioner.

De sökande kan vara organisationer (inkl. religiösa samfund) som har tidigare erfarenhet av arbete som stöder integrationen av familjer eller som gäller jämställdhet, sexualhälsa och förebyggande av skadliga traditioner.

Ansökningsanvisningar publiceras på webbplatsen integration.fi

Ansökningsprocessen samordnas av kompetenscentret för integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet. Ansökningstiden inleds tisdagen den 22 oktober 2019 och avslutas tisdagen den 26 november.

Du söker projektfinansiering genom att fylla i ansökningsblanketten samt de bilagor som krävs. Ansökan kan lämnas in elektroniskt eller som pappersversion och ska ha inkommit hos arbets- och näringsministeriets registratorskontor senast den 26 november 2019 kl. 16. Beslut om finansiering delges så snart som möjligt efter att ansökningstiden gått ut.

Närmare ansökningsanvisningar och ansökningsblanketter och information om de projekt som beviljades understöd i fjol finns på sidan om organisationsstöd på webbplatsen integration.fi.

Ytterligare information:

Anvisningar och blanketter för ansökan om organisationsstöd 2020
Projekt som beviljades finansiering 2019

Varpu Taarna, specialsakkunnig, [email protected]