Hoppa till innehåll

I Sverige ska invandrare etablera sig snabbare i arbetslivet med hjälp av tre reformer

16.9.2020 13.12 | Publicerad på svenska 23.9.2020 kl. 13.11
Nyhet

I en färsk rapport presenteras tre reformer som underlättat invandrares möjligheter att få utbildning och arbete i Sverige. Rapporten fokuserar främst på två av reformerna: Etableringsprogrammet och Snabbspår. Den tredje reformen, Etableringsjobb, som fortfarande pågår, handlar om lönesubvention.

Enligt rapporten Utbildnings- och sysselsättningsvägar för nyanlända i Sverige: En kartläggning av tre åtgärder har man i Sverige bland annat satsat på samarbete mellan olika aktörer och på att föra samman arbetstagare och arbetsgivare. Arbetsförvaltningens olika tjänster har också slagits samman med integrationsutbildningen. Enligt rapporten bör vi i synnerhet satsa på att nå de rätta målgrup-perna och på att it-systemen fungerar.

Rapporten är en del av statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet och projektet Maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolut (MAKO), som utreder invandrares utbildnings- och sysselsättningsvägar. Projektets mål är att samla in information om invandrares utbildnings- och sysselsättningsvägar för att främja sysselsättningen och den samhälleliga delaktigheten.

Ytterligare information:

Utbildnings-och sysselsättningsvägar för nyanlända i Sverige: En kartläggning av tre åtgärder

Rapport: Sverige stärker invandrares utbildnings- och sysselsättningsvägar genom samarbete och individuell handledning