Hoppa till innehåll

I sysselsättningsöversikten från november syns coronapandemins effekter på arbetslösheten bland utlänningar

30.11.2020 15.48 | Publicerad på svenska 3.12.2020 kl. 11.23
Nyhet

Kompetenscentret för integration av invandrare publicerar månatligen en översikt över sysselsättningen och deltagandet i service för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål utifrån arbetsförmedlingsstatistikens registeruppgifter.

Coronapandemins effekter på arbetslösheten bland utlänningar syns i högre grad än tidigare

Enligt översikten från november 2020:

  • Antalet utländska arbetslösa arbetssökande minskade med cirka 800 personer och antalet arbetslösa arbetssökande med ett främmande språk som modersmål med cirka 1 000 personer jämfört med september 2020. Jämfört med föregående år fanns det dock cirka 10 000 fler utländska arbetslösa arbetssökande (44 %) och cirka 14 000 fler arbetslösa arbetssökande med ett främmande språk som modersmål (44 %).
  • För första gången under coronapandemin ökade antalet utländska arbetslösa arbetssökande och arbetslösa arbetssökande med ett främmande språk som modersmål (44 %) klart snabbare än antalet finländska arbetslösa arbetssökande (39 %). Trenden kommer antagligen att fortsätta på samma sätt tills en betydande positiv vändning sker på arbetsmarknaden.
  • På lång sikt finns det dock en positiv utveckling när det gäller arbetslösheten bland utlänningar. Trots pandemin var antalet utländska arbetslösa arbetssökande i stort sett på samma nivå som i oktober 2016, även om den utländska befolkningen har ökat betydligt.
  • Mest arbetslösa arbetssökande i oktober 2020 var estniska, ryska och irakiska medborgare. Bland de största medborgarskapen ökade antalet arbetslösa arbetssökande mest bland kineserna (83 %), esterna (70 %), vietnameserna (68 %) och rumänerna (58 %).
  • Aktiveringsgraden för utlänningar var i oktober 2020 ca 10 procentenheter lägre än året innan. I Nyland, där antalet arbetslösa arbetssökande har ökat snabbare än genomsnittet i hela landet, var aktiveringsgraden 13 procentenheter lägre än året innan. Aktiveringsgraden bland utländska kvinnor (52,4 %) var klart högre än bland män (44 %).

Sysselsättningsöversikten för november 2020 över arbetslösheten för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål samt deltagandet i service (endast på finska)

Läs mer:

Sysselsättningsöversikter över utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål