Hoppa till innehåll

Integration 2020 webbplatsen öppen och anmälningar tas emot

1.10.2020 14.25
Nyhet

Väldigt viktiga insatser som främjar integration görs i olika organisationer och på många andra håll, men det är sällan som aktörerna har möjlighet att mötas. På grund av det sprids god integrationspraxis inte alltid så effektivt som möjligt. Evenemanget Integration 2020 tar vid där Integration 2018 slutade, med att förstärka partnerskap mellan myndigheter, tredje sektorn och affärsvärlden.

Teman för Integration 2020 är samhällets mottaglighet och delaktighet, handlingskraft och deltagande, hälsa och välmående, kompetens och arbete, effektivitet i integreringens första skede och sektorsövergripande samarbete. Dessa teman synar vi på ett kreativt sätt utgående från god praxis, färsk forskning och partnerskap. Sårbara grupper, framtiden, politiskt beslutsfattande och kommunikation glöms självklart inte heller bort. Vi publicerar programmet bitvis under oktober och november på webbplatsen www.integration2020.fi.

År 2020 är det arbets- och näringsministeriet som koordinerar evenemanget i samarbete med inrikesministeriet, AMIF, STEA, Helsingfors stad och Monika-Naiset liitto r.y. Evenemanget försiggår i sin helhet på nätet.

Integration 2020 riktar sig till alla som är involverade i integrationsverksamhet eller mottagande av flyktingar. Anmäl dig senast måndagen den 16 november 2020 via Webpropol.

Vill du delta som utställare?

Har din organisation lyckade koncept när det gäller integration och mottagande av flyktingar, som ni vill dela med er av? Eller vill du berätta för eventuella samarbetspartners hur du gör för att främja integration?

Vi väljer ut en liten grupp utställare till vårt virtuella utställningsrum! Där kan du göra en presentation, t.ex. på film eller med powerpoint, och bjuda in besökarna till din webbplats. Den virtuella utställningen är avsedd för aktörer inom integrering, immigration och mottagande av flyktingar som vill presentera sin verksamhet. De trettio först anmälda ryms med. Eftersom deltagandet är begränsat föreslår vi att små aktörer slår ihop sig och presenterar sig tillsammans.

Ansök om att ställa ut i det virtuella utställningsrummet genom Webropol senast 23 oktober 2020.

Mer information och anmälningar:

www.integration2020.fi

Integration 2020 inbjudan