Hoppa till innehåll

Kompetenscentret för integration av invandrare publicerar månadsöversikter över sysselsättningen och deltagandet i service för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål

29.10.2020 10.35
Nyhet

Kompetenscentret för integration av invandrare publicerar månatligen en översikt över sysselsättningen och deltagandet i service för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål utifrån arbetsförmedlingsstatistikens registeruppgifter.

Antalet utländska arbetslösa arbetssökande minskade

Enligt översikten från oktober 2020:

  • Antalet utländska arbetslösa arbetssökande minskade med cirka 1 700 jämfört med augusti 2020.
  • I september 2020 fanns det dock 40 % fler utländska medborgare och 41 % fler personer med ett främmande språk som modersmål som arbetslösa arbetssökande jämfört med föregående år.
  • För första gången under coronakrisen ökade antalet utländska arbetslösa arbetssökande något snabbare än antalet finländska arbetslösa arbetssökande. I verkligheten har arbetslösheten bland utlänningar sannolikt ökat ännu mer, eftersom alla som blivit arbetslösa inte vet hur man anmäler sig eller inte har kunnat anmäla sig som arbetslösa arbetssökande.
  • Av de arbetslösa arbetssökandena var sammanlagt cirka 10 % utländska medborgare och cirka 14 % hade ett främmande språk som modersmål i september 2020.
  • Av de utländska arbetslösa arbetssökandena utgjordes de tre största medborgarskapen i september 2020 av ester, ryssar och irakier. Bland de största utländska medborgarskapen har arbetslösheten ökat mest bland kineserna, esterna och vietnameserna jämfört med föregående år.
  • Antalet utländska arbetslösa arbetssökande har ökat särskilt bland männen (54 %) jämfört med året innan. Bland kvinnorna har tillväxten varit klart måttligare (28 %).

Sysselsättningsöversikt oktober 2020 över arbetslösheten för utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål samt deltagandet i service (endast på finska)

Läs mer:

Sysselsättningsöversikter över utländska medborgare och personer med ett främmande språk som modersmål