Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för väglednings- och rådgivningstjänster för invandrare har utlysts

18.5.2020 13.50
Nyhet

Arbets- och näringsministeriet har utlyst 4 miljoner euro för väglednings- och rådgivningstjänster för invandrare. Målet med understödet är att effektivisera integreringen och sysselsättningen av invandare genom att utveckla väglednings- och rådgivningstjänster samt branschövergripande samarbete kring dessa.

Med hjälp av understödet strävar man efter att utveckla ett i huvudsak av landskapens centralorter bestående riksomfattande nätverk med väglednings- och rådgivningstjänster. Syftet är att också svara på behoven hos de övriga kommunerna i regionerna. Med understödet kan man stödja inledande av väglednings- och rådgivningstjänster för invandrare eller utveckling och etablering av redan befintliga väglednings- och rådgivningstjänster. Utlysningen pågår under tiden 18.5–18.6.2020.

Arbets- och näringsministeriet ordnar ett ansökningsinformationsevenemang i juni

Arbets- och näringsministeriet ordnar ett ansökningsinformationsevenemang på webben onsdagen den 3 juni kl. 9.30–11.30. Vid informationsevenemanget besvaras frågor som gäller innehållet i utlysningen. Du kan ställa frågor per e-post t.o.m. den 28 maj 2020 på [email protected] och [email protected] I e-postens rubrikfält ska du skriva ”Frågor om utlysningen gällande väglednings- och rådgivningstjänster för invandrare VN/11375/2020”.

Läs mer:

Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 18.5.2020 Specialunderstöd för väglednings- och rådgivningstjänster för invandrare utlyses

Anmälning till ansökningsinfo, ansökningsanvisningar och -blanketter