Hoppa till innehåll

Ministeriets anvisning om ersättning för kostnader för främjande av integration har uppdaterats

16.4.2021 17.08
Nyhet

Anvisningen om de ersättningar enligt integrationslagen som betalas till kommunerna har uppdaterats vid arbets- och näringsministeriet. De uppdateringar som gjorts i anvisningen gäller utbetalning av ersättningar. Nivån på de ersättningar som betalas till kommunerna har förblivit oförändrad.

Den uppdaterade anvisningen ersätter anvisningen från 2013. I den nya anvisningen preciseras bland annat betalningen av ersättningar till samkommunen, ersättningen för utkomststöd samt de ersättningar som betalas för stöd till minderåriga som bor i landet utan vårdnadshavare och till offer för människohandel. Den uppdaterade anvisningen finns tillgänglig på finska under punkten ytterligare information. Den svenskspråkiga anvisningen publiceras vecka 18.

Ytterligare information:

Anvisning om ersättning till kommunerna för kostnader enligt lagen om främjande av integration (1386/2010) (På finska)

Statens ersättningar till kommunerna

Ajankohtaista