Hoppa till innehåll

Nordens välfärdscenter har ett nytt projekt om hälsokompetens bland invandrarkvinnor

9.9.2020 8.55
Nyhet

Målet med projektet är att granska hälsokompetens som koncept samt att undersöka de nordiska ländernas verksamhet i anslutning till hälsokompetens på strategisk nivå, pragmatisk nivå och forskningsnivå. I projektet granskas i synnerhet hälsokompetensen bland invandrarkvinnor.

Bristfällig hälsokompetens har konstaterats ha ett samband med ojämlikhet i hälsa. Målgrupperna för projektet är olika myndigheter, såsom ministerier och kommuner. Inom ramen för projektet publiceras en rapport om hälsokompetens som publiceras i början av 2021.

Ytterligare information:

Hälskompetens bland invandrarkvinnor i de nordiska länderna

Ajankohtaista