Hoppa till innehåll

Nordens välfärdscenter har ett nytt projekt om hälsokompetens bland invandrarkvinnor

9.9.2020 8.55 | Publicerad på svenska 11.9.2020 kl. 12.55
Nyhet

Målet med projektet är att granska hälsokompetens som koncept samt att undersöka de nordiska ländernas verksamhet i anslutning till hälsokompetens på strategisk nivå, pragmatisk nivå och forskningsnivå. I projektet granskas i synnerhet hälsokompetensen bland invandrarkvinnor.

Bristfällig hälsokompetens har konstaterats ha ett samband med ojämlikhet i hälsa. Målgrupperna för projektet är olika myndigheter, såsom ministerier och kommuner. Inom ramen för projektet publiceras en rapport om hälsokompetens som publiceras i början av 2021.

Ytterligare information:

Hälskompetens bland invandrarkvinnor i de nordiska länderna

Ajankohtaista