OECD: Finland måste fokusera särskilt på kvinnors och barns integration

5.9.2018 21.17 | Publicerad på svenska 7.9.2018 kl. 10.25
Nyhet

Den 5 september 2018 publicerade OECD en rapport om invandring, integration och integrationsfrämjande i Finland. I utredningen, som gjorts på initiativ av Finland, granskas de integrationsfrämjande insatserna i synnerhet ur sysselsättningsperspektiv. Den innehåller också jämförelseuppgifter från andra OECD-länder. Enligt rapporten bör Finland fokusera särskilt på integrationen av kvinnor och barn med invandrarbakgrund.

Enligt OECD:s bedömning har dock det arbete som gjorts för att utveckla integrationsfrämjandet i Finland varit ett steg i rätt riktning. I rapporten nämns bl.a. de innovativa sätt för att främja integration som har utvecklats efter 2015, såsom SIB-projektet (Social Impact Bond) för integration och Finlands satsning på språkundervisning för invandrare.

Arbets- och näringsministeriet och OECD ordnade en presskonferens och ett seminarium om rapporten

Arbets- och näringsministeriet och OECD ordnade en presskonferens om rapporten, där den presenterades av vice generalsekreteraren för OECD Mari Kiviniemi. Arbetsminister Jari Lindström kommenterade rapporten och berättade om de åtgärder som genomförts under de senaste åren inom det integrationsfrämjande arbetet.

Presskonferensen följdes av ett seminarium som ordnades av arbets- och näringsministeriets kompetenscenter för integration av invandrare för att hedra minnet av kompetenscentrets tidigare utvecklingschef Annika Forsander. Utöver Kiviniemi redogjorde även ekonomiska experten Emily Farchy från OECD för rapportens innehåll.

Läs mer:

Working together – Skills and labour market integration of immigrants and their children -arviointi (oecd.org) (på engelska)

OECD:s pressmeddelande 5.9.2018: Finland must focus on integrating migrant women and their children to boost their contribution to the economy and society (oecd.org) (på engelska)

Minister Lindströms bloggtext Ambitiöst utvecklande av integrationsfrämjandet i Finland på TEMatiikka-bloggen (tem.fi)

Nyhet från arbets- och näringsministeriet: Minister Lindström: Finlands utvecklande av integrationsfrämjandet är ambitiöst (tem.fi)

Upptagning av presskonferensen 5.9.2018 (valtioneuvosto.fi) (på finska)

Minister Lindströms presentation vid presskonferensen (slideshare) (på finska)

SIB-projektet för integration (tem.fi)