Hoppa till innehåll

Tjänsterna i kommunerna når endast en del av invandrarkunderna

15.6.2020 9.00
Nyhet

De kommunala tjänsterna når en del av invandrarna, men i många kommuner verkar man inte systematiskt nå ut till dem som står utanför arbetskraften. Dessutom finns det ett varierande utbud av tjänster för dem som står utanför arbetskraften i olika delar av landet. Uppgifterna framgår av rapporten Handledning och tjänster i kommunerna för invandrarkunder utanför arbetskraften som publiceras i dag den 15 juni 2020.

Enligt utredningen föreslås det att kommunerna och samkommunerna i fortsättningen behöver en enhetligare, tydligare  och tillförlitligare överblick av sin invandrarbefolkning så att tjänster som leder till arbetslivet kan ordnas mer systematiskt och ge mer effekt än i dag. Tjänsterna kan dock inte lösa allt, utan människorna måste ha incitament på individnivå för att fatta ändamålsenliga beslut.

I utredningen konstateras att servicesystemet med sina olika aktörer bör ha gemensamma handlednings- och rådgivningstjänster med låg tröskel. Tjänster som leder till arbetslivet måste kunna ordnas, produceras och genomföras via olika administrativa arrangemang, eftersom till exempel arbetsfördelningen mellan kommunerna och samkommunerna varierar. Lagstiftningen föreslås i fortsättningen ge kommunerna hela ansvaret för dem som står utanför arbetsmarknaden och utvidga skyldigheten att ordna tjänster. Staten ska svara för tillräckliga resurser.

I utredningen granskas hur ansvaret för att samordna invandringsärenden och främja integration bestäms och hur verksamheten organiseras i kommunerna. Dessutom granskas hur inledande kartläggningar och integrationsplaner för vuxna invandrare som står utanför arbetskraften utarbetas, uppdateras och följs upp, den handledning och de tjänster som erbjuds dem som står utanför arbetslivet samt samarbetet och informationsutbytet mellan aktörerna.

Granskningen omfattade invandrarkunder som står utanför arbetskraften – i synnerhet föräldrar som är hemma med barn och partiellt arbetsföra.

Utredningen baserar sig på en elektronisk enkät till och intervjuer med kommuner och samkommuner.

Utredningen har gjorts av Owal Group Oy på uppdrag av arbets- och näringsministeriet.

Utredningen behandlas vid ett webbinarium den 15 juni 2020. Evenemanget är fullbokat.

Ytterligare information:

Arbets- och näringsministeriets publikationer 2020:32 Handledning och tjänster i kommunerna för invandrarkunder utanför arbetskraften

Anne Alitolppa-Niitamo, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 130

Risto Karinen, direktör, Owal Group Oy, tfn 050 535 1820

Bekanta dig också med rapporten Handledning och tjänster för integrationsklienter vid arbets- och näringsbyrån som publicerades den 15 juni 2020.