Hoppa till innehåll

Svara på enkäten om partnerskap för integrationsfrämjande

2.12.2020 9.56 | Publicerad på svenska 2.12.2020 kl. 10.04
Nyhet

Arbets- och näringsministeriet förbereder ett partnerskapsprogram i syfte att främja integrationen och samhällets mottaglighet. I samband med partnerskapsprogrammet genomförs partnerskapsbarometern för att samlar in olika aktörers åsikter om samarbetet kring integrationsfrämjande.

Partnerskapsprogram för integrationsfrämjande stöder verkningsfullheten av det integrationsfrämjande arbetet och det integrationsfrämjande samhällets mottaglighet genom att föra samman aktörer och genom att öka det sektorsövergripande och mångstämmiga samarbetet. Partnerskapsprogrammets verksamhet baserar sig på aktörernas behov och åsikter. Information om behoven att utveckla samarbetet samlas in genom en partnerskapbarometer som genomförs vartannat år.

Aktörer som arbetar med integration och samhällets mottaglighet, såsom till exempel myndigheter, organisationer, läroanstalter och religiösa aktörer, kan svara på partnerskapsbarometern. Barometern kan besvaras fram till 31.12.2020. Enkäten genomförs av Owal Group Oy.

Ytterligare information:

Partnerskapsprogrammet för integrationsfrämjande

Ajankohtaista