Hoppa till innehåll

Talent Boost Cookbook erbjuder recept för arbete som gäller internationella talanger

15.4.2019 11.19
Nyhet

God praxis som anknyter till arbetet med internationella talanger har samlats i handboken Talent Boost Cookbook. Syftet med Cookbook är att vara en praktisk handbok för de som arbetar med att attrahera och integrera internationella talanger. Handboken riktar sig även till aktörer som är intresserade av arbete med internationella talanger i Finland.

Cookbook visar goda befintliga recept som kan inspirera och ge en helhetsbild av vad för slags modeller som håller på att utvecklas i Finland inom fältet för internationellt arbete med talanger. Syftet är att hjälpa människor att lära sig av befintliga modeller och tjänster samt hjälpa att genomföra tjänster i Finland som anknyter till att attrahera, ta emot och integrera internationella talanger och för att hantera ryktet. Dessutom innehåller Cookbook modeller för möten mellan internationella talanger och företag.

Arbetet med internationella talanger utvecklas och förändras ständigt varför handboken uppdateras regelbundet en eller två gånger per år med nya modeller, initiativ och projekt. 

Handboken Talent Boost Cookbook har sammanställts av Future Place Leadership på uppdrag av arbets- och näringsministeriet.

Ytterligare information:

Talent Boost Cookbook (endast på engelska)

Åtgärdsprogrammet Talent Boost

Laura Lindeman, ledande sakkunnig, [email protected]

Ajankohtaista