Hoppa till innehåll

Guiden Välkommen till Finland har publicerats

5.12.2018 10.49
Nyhet

En uppdaterad version av guiden Välkommen till Finland har nu publicerats. Innehållet i den tidigare versionen av guiden var föråldrat, och den har därför uppdaterats under 2018 i samarbete med myndigheter och webbplatsen InfoFinlands redaktion. I samband med publiceringen får de s.k. lagstadgade distributörerna av guiden uppdaterade beställnings- och distributionsanvisningar. Övriga kan beställa det nya kortet Välkommen till Finland, som upplyser om att guiden kan läsas på arbets- och näringsministeriets webbplats.

Tidigare hette guiden på finska Perustietoa Suomesta (Grundläggande information om Finland). Nu har materialet förenhetligats så att guiden i alla språkversioner heter Välkommen till Finland.

- Denna viktiga och nyttiga guide har åter uppdaterats, denna gång även titeln. Titeln Välkommen till Finland uttrycker tydligare budskapet att du är välkommen till oss och här finns mer information om oss, säger migrationsdirektör Sonja Hämäläinen vid arbets- och näringsministeriet.

Guiden finns på tolv språk. En tryckt version av guiden publiceras på finska, svenska, engelska och ryska. De övriga språkversionerna, som endast finns i elektroniskt format, är estniska, franska, spanska, kinesiska, arabiska, persiska, somaliska och turkiska. Den turkiska guiden är ny, medan thai har utgått ur språkurvalet. Det beslutas senare om guiden eventuellt översätts till och publiceras även på thai.

Välkommen till Finland är ett informationspaket om Finland i enlighet med integrationslagen

Guiden Välkommen till Finland är ett informationspaket i enlighet med lagen om främjande av integration. Enligt lagen om främjande av integration ska invandrare ges information om det finländska samhället. Guiden delas endast ut av s.k. lagstadgade distributörer, dvs. magistrater, Migrationsverket och Finlands beskickningar. Myndigheten ger guiden till kunder i samband med delgivning av beslut om uppehållstillstånd, registrering av uppehållsrätt, beviljande av uppehållskort eller registrering av hemkommuns- och befolkningsuppgifter.

Övriga kan beställa och dela ut kortet Välkommen till Finland, som upplyser om att guiden kan läsas på nätet. Guiden publiceras på arbets- och näringsministeriets webbsida www.tem.fi/tervetuloa-suomeen.

Guidens innehåll i alla språkversioner kommer från webbtjänsten InfoFinland

Den uppdaterade guidens innehåll i alla språkversioner kommer från webbtjänsten InfoFinland. De myndigheter som tillämpar lagen om främjande av integration svarar var och en för att innehållet i guiden är aktuellt genom att uppdatera innehållet på webbtjänsten InfoFinland tillsammans med webbtjänstens redaktion. Kompetenscentret för integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet svarar för samordningen av uppdateringen och distributionen av guiden. Webbtjänsten InfoFinland hette tidigare Infobanken.

- Vi ville samordna myndighetssamarbetet bättre i fråga om olika guider riktade till invandrare och samtidigt spara in på den tid som går åt hos myndigheterna för att kontrollera innehållet i guiderna. I och med samarbetet med InfoFinland räcker det att myndigheterna en gång går igenom och uppdaterar uppgifterna för att de ska vara aktuella och korrekta både i guiden och på webbtjänsten, säger specialsakkunniga Helena Torkko.

I fortsättningen blir det lättare att hålla guiden uppdaterad i och med att uppdaterat innehåll från InfoFinland med jämna mellanrum tas in i guiden. De tryckta upplagorna hålls små, vilket gör det möjligt att även hålla den tryckta guiden uppdaterad bättre än tidigare.

Det finns även en Välkommen till Finland-broschyr, som publicerades i uppdaterad version redan sommaren 2018. Broschyren finns i tryckt format på alla de språk som guiden finns på, och dessutom även på thai. En turkisk version finns snart tillgänglig. Syftet med broschyren är att kortfattat ge information om de ämnen som tas upp i guiden och samtidigt hänvisa till den elektroniska guiden på arbets- och näringsministeriets webbplats.

Guidens visuella utformning och layout har gjorts av Sissy Oy, och den har tryckts av Grano Oy.

Kompetenscentret för integration av invandrare tar gärna emot respons om innehållet i den uppdaterade guiden, dess utseende och urvalet av språkversioner. Du kan ge respons via responsblanketten på integration.fi eller per e-post till adressen kotouttamisenosaamiskeskus(at)tem.fi.

Ytterligare information:

Välkommen till Finland-material

Anvisning till lagstadgade distributörer om beställning och distribution av guiden och broschyren Välkommen till Finland

Anvisning till övriga integrationsaktörer om beställning av kortet Välkommen till Finland

Webbtjänsten InfoFinland www.infofinland.fi

Helena Torkko, specialsakkunnig, [email protected], tfn 029 504 7695