Arbets- och näringsministeriet ordnar inom partnerskapsprogrammet för integration ett nordiskt seminarium i november

10.10.2019 13.01 | Publicerad på svenska 10.10.2019 kl. 13.05
Nyhet

Temat för seminariet Partnerskap, integration och det civila samhället är partnerskap inom integration särskilt mellan organisationssamarbete, kommuner och myndigheter. Vid det nordiska seminariet granskas god praxis inom partnerskapet särskilt ur ett organisationsperspektiv.

Det bjuds på intressanta anföranden och exempel på god praxis från Finland och även från bl.a. Sverige och Norge.

Seminariet är öppet för alla som är intresserade av temat. Vi bjuder in särskilt företrädare för organisationer, kommuner och myndigheter som arbetar med integration.

Seminariets språk är engelska.

Seminariet ordnas på torsdagen den 14 november 2019 kl. 9.00–16.30 i Helsingfors. Anmälan är nu öppen. Anmäl dig till evenemanget senast fredagen den 8 november.

Läs mer:

Seminariet Partnerskap, integration och det civila samhället