Hoppa till innehåll

Arbets- och näringsministeriet beviljar 10 organisationer organisationsfinansiering för arbete som främjar jämställdhet mellan könen

16.1.2020 11.50
Nyhet

Arbets- och näringsministeriet (ANM) beviljar organisationerna sammanlagt 590 000 euro i understöd för integrationsfrämjande arbete 2020. Med det statliga specialunderstödet finansieras projekt som syftar till att öka invandrarnas kunskaper om samhället, i synnerhet när det gäller jämställdhet mellan könen, sexualhälsa, självbestämmanderätt och skadliga traditioner. Den verksamhet som finansieras främjar människas möjligheter att på ett positivt sätt växa och utvecklas som individ, oberoende av kön, ålder eller familjesituation.

Ansökningstiden för den finansieringsansökan som publicerades på webbplatsen integration.fi gick ut den 26 november 2019. Ansökningar togs emot från 45 organisationer och religiösa samfund inom ansökningstiden.

Understöd delades ut till 10 organisationer. De projekt som finansieras valdes ut bland ansökningarna enligt hur de planerade projektverksamheterna motsvarade målen för projektfinansieringen för 2020 och hur effektiv verksamheten skulle vara både kvantitativt och kvalitativt. Dessutom beaktades bland annat tidigare erfarenhet hos de sökande med anknytning till temat för ansökan, planerat samarbete med andra aktörer samt finansieringens geografiska fördelning.

Organisationsunderstödet samordnas av arbets- och näringsministeriets kompetenscenter för integration av invandrare.

Projekt och organisationer som får finansiering 2020:

  • Amal ry, 43 000 €
  • Fenix Helsinki ry, 42 000 €
  • Filoksenia ry, 18 000 €
  • Folkhälsans Förbund rf, 65 000 €
  • Kouvolan kansainvälinen kulttuurikeskus ry, 72 000 €
  • Loisto setlementti ry, 68 000 €
  • Mannerheims Barnskyddsförbund Pohjanmaan piiri ry, 70 000 €
  • Satakunnan monikulttuurisuusyhdistys ry, 63 000 €
  • Sateenkaari Koto ry, 37 000 €
  • Setlementti Tampere ry, 112 000 €

Ytterligare upplysningar:

Anne Alitolppa-Niitamo, specialsakkunnig, [email protected]