Hoppa till innehåll

Finland ‒ mitt hem: nya pilotprojekt valda

27.9.2017 14.02
Nyhet

Genom en utlysning i början av året av projektet Finland – mitt hem, som finansieras av Europeiska socialfonden, söktes pilotprojekt som utvecklar modeller för hur invandrare som varit arbetslösa en längre tid kan styras till arbete, utbildning eller företagande. Nio projekt beviljades finansiering utifrån sina projektansökningar.

Projektens målgrupp är invandrare som varit arbetslösa en längre tid och vars grundläggande förutsättningar att sysselsättas är bristfälliga eftersom de avbrutit integrationsutbildningen eller inte alls deltagit i den, till exempel på grund av familjeledighet.

Följande projekt har beviljats finansiering (organisation med huvudansvar för genomförandet inom parentes):

  • Äidit mukana (Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä)
  • Työnoste Raahe (staden Brahestad)
  • Valmiuksilla vauhtia työllistymiseen (Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy)
  • The Nice Work Project (Stiftelsen Diakonissanstalten i Helsingfors)
  • Ote työhön (Arbetarnas Bildningsförbund ABF rf)
  • Tuettua työllistymistä maahanmuuttajille (Nuorten Ystävät ry)
  • Mahdollisuudet todeksi (Keski-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto Wari ry)
  • Matkalla työelämään (Väestöliitto ry)
  • Tsempataan yhdessä – kumppanuudella työelämään! (Vanda stad).

Projekten inleder sitt arbete mellan september 2017 och januari 2018.

Ytterligare upplysningar:

Ilona Korhonen, projektchef, Finland – mitt hem, delprojektet God start,

[email protected], 0295 020 972

Ajankohtaista