Hoppa till innehåll

Statens program för integrationsfrämjande 2020–2023 och beredning av redogörelsen slås ihop

31.10.2019 9.00
Nyhet

Beredningen av statens program för integrationsfrämjande 2020–2023 fortsätter och slås ihop med beredningen av den redogörelse om integration som riksdagen förutsätter. Ett för alla öppet Kick Off-evenemang som ordnades våren 2019 skapade en grund för beredningen. Denna fortsätter i samarbete med bland annat centrala intressentgrupper som identifierades vid evenemanget.

I regeringsprogrammet för statsminister Rinnes regering har det inskrivits att regeringen kommer att upprätta ett övergripande åtgärdsprogram om behovet av att se över de integrationsfrämjande åtgärderna på basis av det betänkande av revisionsutskottet som godkänts av riksdagen. Åtgärdsprogrammet ska överlämnas till riksdagen i form av en redogörelse före utgången av 2020.

Lagen om främjande av integration förutsätter att statsrådet beslutar om hur integreringen ska utvecklas nationellt genom att för fyra år åt gången utarbeta ett statligt program för integrering (Valko), som innehåller integreringsmålen.

Man har beslutat att slå ihop beredningen av dessa två strategiska dokument.

Den delaktiggörande samutvecklingen fortsätter

Målet har varit en öppen och delaktiggörande beredning av statens program för integrationsfrämjande. Den delaktiggörande samutvecklingen fortsätter även vid den gemensamma beredningen av redogörelsen och statens program för integrationsfrämjande. Deltagarna vid vårens Kick Off identifierade väsentliga teman för beredningen och lyfte fram centrala företrädare för intressentgrupperna. Dessa beaktas vid beredningen.

Samutvecklingen fortsätter med workshoppar för de identifierade intressentgrupperna. Till dessa inbjuds deltagarna separat. När beredningen framskrider utvidgas hörandet av olika intressentgrupper genom olika delaktiggörande metoder.

Det informeras om hur beredningen av statens program för integrationsfrämjande 2020–2023 och redogörelsen framskrider bland annat på webbplatsen integration.fi och via arbets- och näringsministeriets officiella kommunikationskanaler.

Läs mer:

Betänkande av riksdagens revisionsutskott om hur integrationen fungerar (på finska)