Att komma överens om kommunplatser stöder en smidig förflyttning till kommunen

Kommunerna kan komma överens om kommunplatser med närings-, trafik- och miljöcentralerna, d.v.s. NTM-centralerna. Kvotflyktingar och asylsökande som beviljats uppehållstillstånd styrs till kommunplatserna i samarbete med kommunen, NTM-centralen och flyktingförläggningen.

Att komma överens om kommunplatser främjar en behärskad och smidig förflyttning till kommunerna och en snabb start för integrationen.

Kommunen får information om personerna som flyttar till kommunplatserna

Då personer som får internationellt skydd flyttar till kommunen strävar man till att beakta personens servicebehov, utbildnings- och arbetsmöjligheter samt boende-, arbets- och utbildningssituationen i målkommunen. Kommunen får information om personerna som flyttar till kommunplatserna.

För personer som får internationellt skydd är en flytt till kommunen där flyktingförläggningen ligger eller närliggande kommun ofta ett bra alternativ, eftersom de kanske redan blivit bekanta med området och dess nätverk.

Då det finns tillgängliga kommunplatser i hela landet kan myndigheterna styra personer som får internationellt skydd till flyktingförläggningens och dess närområdes kommuner så att de fördelas jämnt i hela Finland på ett sätt som beaktar både flyktingens och regionens behov. På det här viset placeras inte personer som får internationellt skydd endast i de största städerna eller tillväxtcentrumen. Detta gör det lättare att hitta bostad och förhindrar att integrationstjänsterna stockar sig.

En snabb förflyttning från flyktingförläggningarna till kommunerna gagnar inte endast personen som får internationellt skydd, utan även hela samhället, eftersom integrationen inleds snabbt. Därtill  kostar det att ha personer som fått uppehållstillstånd att vänta på flyktingförläggningarna. Dessutom ökar mottagandet av personer som får internationellt skydd kommunens invånarantal och hämtar folk i arbetsför ålder till kommunen.

Kommunen kan kontakta den lokala NTM-centralen gällande kommunplatserna.

Mer information:

Närings-, trafik- och miljöcentralen (ely-keskus.fi)