Förberedelser för mottagandet

Det lönar sig för kommunen att förbereda sig på att ta emot personer som får internationellt skydd, eftersom de då kan föregripa ordnandet av tjänster som avses i integrationslagen samt kartlägga kommunens styrkor och utmaningar. Detta stöder en smidig flyttning till kommunen och integrationstjänsterna för personer som får internationellt skydd. Både kommunen och kommuninvånarna drar nytta av att integrationen inleds snabbt.

Kommunerna kan förbereda sig på att ta emot personer som får internationellt skydd genom att:

  • komma överens om kommunplatser med NTMcentralerna,
  • samarbeta med en flyktingförläggning som eventuellt ligger i kommunen eller dess närområden, och
  • inkludera mottagandet av personer som får internationellt skydd i kommunens strategier, till exempel integrationsprogram.

Ordande av boendet är nyckeln till en snabb flytt till kommunen

Det är viktigt att kartlägga kommunens bostadssituation som en del av förberedelserna för mottagande. Kommunen ordnar alltid med bostad åt kvotflyktingar. En del asylsökande som fått uppehållstillstånd flyttar till kommunen med stöd av flyktingförläggningen efter att man hittat en bostad i kommunen. Dessutom styr NTM-centralen personer som får internationellt skydd som beviljats uppehållstillstånd till kommunplatser som man kommit överens om med kommunerna. Att ordna med bostad kräver alltså samarbete mellan kommunen, flyktingförläggningen och NTM-centralen.

De bostäder som reserveras i kommunen för personer som får internationellt skydd bör ha en grundläggande utrustning samt mat och hygienartiklar för några dagar. Kommunerna har olika praxis vad gäller utrustandet av bostäderna: kommunen kan ha ett avtal med en affär om ett baspaket, eller så kan bostaden utrustas av socialväsendets handledare med inköpta eller återanvända saker med hjälp av organisationer på orten.

Mångsidigt stöd erbjuds för att planera mottagandet

Kommunerna kan kontakta kontaktpersonerna för migrationsärenden i sitt områdes NTM-central med frågor om placering i kommunerna och integration. Dessutom får kommunerna stöd av Finland - mitt hem -projektets regionsamordnare.

Arbets- och näringsministeriets kompetenscenter för integration av invandrare erbjuder kommunerna och personer som arbetar med integration gott om information om ordnandet av mottagandet och integrationen.

Dessutom kan kommuner som redan har en längre erfarenhet av mottagande dela god praxis och goda modeller för mottagande och integration.

Mer information:

Finland - mitt hem -projektet
Närings-, trafik- och miljöcentrale (ely-keskus.fi)