Integrationsprogrammet styr integrationen i kommunen

Lagen om främjande av integration förpliktar kommunen att utarbeta ett integrationsprogram som behandlar integration och sektorsövergripande samarbete. I integrationsprogrammet fastställs kommunens mål beträffande integration och invandrare. Samtidigt främjar det viktiga teman som lyfts fram till exempel i kommunstrategin och statens integrationsprogram på kommunal nivå.

Det är även viktigt att inkludera kommunens mål och samarbetsformer gällande mottagande av flyktingar i kommunens integrationsprogram. Ett giltigt integrationsprogram krävs även för att ersättningarna för kostnaderna för mottagande av flyktingar ska betalas till kommunerna.

Det är viktigt att verkställa verksamhetssätten som fastställts i integrationsprogrammet i praktiken; programmet ska verkligen styra kommunens verksamhet mot det mål som fastställs i planen. Dessutom lönar det sig att uppmärksamma att övriga strategiers riktlinjer som allmänt gäller kommunens invånare även gäller kommunens invånare med invandrarbakgrund.

Mer information:

Kommunens program för integrationsfrämjande