Aktörer

Integrationsfrämjandet är till sitt innehåll sektorsövergripande och förutsätter ett tätt samarbete mellan olika förvaltningsområden och förvaltningsnivåer på såväl riksnivå som lokal nivå. I integrationen av invandrare deltar aktörer från såväl den offentliga sektorn som det civila samhället.