ALPO-registret

ALPO-registret är en register över kundbesök vid rådgivningsbyråerna för invandrare.

ALPO-registret är en databas över kundbesök vid rådgivningsbyråerna för invandrare. I registret finns för tillfället 17 rådgivningsbyråer runt om i landet. I slutet av 2013 innehöll databasen 61 796 anonymt registrerade kundbesök.

Via ALPO-registret fås kvantitativ och kvalitativ information om rådgivningsbyråernas kundkrets, om utvecklingstrender inom invandringen och om migrationen i allmänhet. Registret ger således information som kan användas för framförhållning, uppföljning och forskning. Databasen kan användas av tjänstemän och planerare inom statsförvaltningen och kommunerna.

 De regionala användarna kan själva ta fram lokal statistik. Det tekniska underhållet av databasen sköts av Netum Oy.

alporekisteri.fi