Andra integrationsfrämjande åtgärder

Integrationsfrämjande åtgärder och tjänster ordnas som en del av den kommunala basservicen och arbets- och näringsförvaltningens tjänster samt i form av andra åtgärder som främjar integration. I lagen om främjande av integration föreskrivs om övriga åtgärder och tjänster som stöder och främjar integration och ska beaktas när både integrationsprogram och integrationsplaner utarbetas och genomförs (§ 26).

Åtgärderna ska antecknas i integrationsplanen enligt invandrarens personliga behov.

Övriga åtgärder och tjänster som stöder integrationen kan vara till exempel

  • åtgärder och tjänster som främjar integration av invandrarbarn och unga invandrare
  • åtgärder och tjänster inom barnskyddets eftervård för minderåriga invandrare som anlänt utan vårdnadshavare och fått uppehållstillstånd
  • tjänster och stödåtgärder för dem som är i behov av särskilda åtgärder
  • andra åtgärder och tjänster som uppmuntrar invandrare att på egen hand skaffa sig de kunskaper och färdigheter som behövs i samhället.

Utöver kommunens olika verksamhetsområden kan dessa åtgärder och tjänster även ordnas av andra aktörer såsom medborgarorganisationer.