Anmäl dig till partnerskapsprogrammet för integrationsfrämjande

Vår organisation/vårt projekt ansluter sig till partnerskapsprogrammet för integrationsfrämjande och godkänner att vårt namn publiceras på en karta som samlar aktörerna inom partnerskapsprogrammet. Samtidigt godkänner vi dataskyddsbeskrivningen för partnerskapsprogramregistret.

När du anmäler din organisation till partnerskapsprogrammet, anteckna på blanketten gatuadress, alltså inte PB eller postadress, utan den adress där verksamhetsstället är beläget. Ange efter adressen om adressen samtidigt är en privatpersons adress så publicerar vi inte informationen på kartan. Uppmärksamma också punkterna målgrupp och tema.

Vi anmäler oss till partnerskapsprogrammet för integrationsfrämjande (Obligatorisk uppgift har markerats med *). Välj det alternativ i frågorna 6 och 7 som bäst beskriver er verksamhet.

Vi godkänner dataskyddsbeskrivningen för nyhetsbrev och beställer programmets nyhetsbrev (produktionen av nyhetsbrevet inleds 2021.)