Anmäl dig till partnerskapsprogrammet för integrationsfrämjande

Vår organisation/vårt projekt ansluter sig till partnerskapsprogrammet för integrationsfrämjande och godkänner att vårt namn publiceras på en karta som samlar aktörerna inom partnerskapsprogrammet. Samtidigt godkänner vi dataskyddsbeskrivningen för partnerskapsprogramregistret.

Vi anmäler oss till partnerskapsprogrammet för integrationsfrämjande (Obligatorisk uppgift har markerats med *). Välj det alternativ i frågorna 6 och 7 som bäst beskriver er verksamhet.

Vi godkänner dataskyddsbeskrivningen för nyhetsbrev och beställer programmets nyhetsbrev (produktionen av nyhetsbrevet inleds 2021.)