Projektutlysning 2020

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)

Ansökningsomgången för asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) 18.11.2019–17.1.2020.

Läs mer om AMIF-ansökningsomgängen

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA)

Nya understöd kan sökas från STEA i april–maj (senast den 31 maj före kl. 16.15).

För pågående understöd kan fortsatt understöd sökas i augusti–september (senast den 30 september före kl. 16.15).

Läs mer om STEA:s ansökningstider.

Ytterligare information:

EU-fonderna för inrikes frågor (EUSA)
Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA)

Strukturfonder.fi
Landsbygdsfonden 
Leader 
Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (ec.europa.eu)