Arbetskraftsutbildning

I lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreskrivs om arbetskraftsutbildning. Arbetskraftsutbildningen kan vara yrkesinriktad arbetskraftsutbildning eller integrationsutbildning som ordnas speciellt för invandrare.

Som arbetskraftsutbildning kan dessutom erbjudas grundläggande utbildning för vuxna, om avsaknaden av lärokursen i grundläggande utbildning hindrar någon från att genomgå yrkesutbildning. Integrationsutbildningen genomförs i regel som arbetskraftsutbildning (lagen om främjande av integration, 21 §).

Integrationsutbildning i form av arbetskraftsutbildning

Ett viktigt mål och en styrka med arbetskraftsutbildning som ordnas i form av integrationsutbildning är inriktningen på arbetslivet.

Utbildningen kan innehålla

  • studier i finska eller svenska
  • utveckling av arbetslivsberedskap
  • yrkesinriktad utbildning
  • allmänbildande undervisning, såsom grundläggande undervisning och gymnasiestudier, om de främjar invandrarens tillträde till arbetslivet och fortsatt utbildning.

Integrationsutbildning som ordnas i form av arbetskraftsutbildning kan ordnas till exempel enligt yrkesgrupp så att man koncentrerar sig särskilt på innehåll som förbereder för yrket i fråga. I utbildningen kan man inkludera undervisning och praktik som syftar till att förbättra den praktiska yrkesberedskapen.

Källa: Arbets- och näringsministeriets anvisning om tillämpning av lagen och förordningen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice TEM/1198/03.10.02/2013.

Läs mer:

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt ändring av vissa lagar som har samband med den (finlex.fi)