Arbetskraftsutbildning

I lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreskrivs om arbetskraftsutbildning. Arbetskraftsutbildningen kan vara yrkesinriktad arbetskraftsutbildning eller integrationsutbildning som ordnas speciellt för invandrare.

Som arbetskraftsutbildning kan dessutom erbjudas grundläggande utbildning för vuxna, om avsaknaden av lärokursen i grundläggande utbildning hindrar någon från att genomgå yrkesutbildning. Integrationsutbildningen genomförs i regel som arbetskraftsutbildning (lagen om främjande av integration, 21 §).

Integrationsutbildning i form av arbetskraftsutbildning

Ett viktigt mål och en styrka med arbetskraftsutbildning som ordnas i form av integrationsutbildning är inriktningen på arbetslivet.

Utbildningen kan innehålla

  • studier i finska eller svenska
  • utveckling av arbetslivsberedskap
  • yrkesinriktad utbildning
  • allmänbildande undervisning, såsom grundläggande undervisning och gymnasiestudier, om de främjar invandrarens tillträde till arbetslivet och fortsatt utbildning.

Integrationsutbildning som ordnas i form av arbetskraftsutbildning kan ordnas till exempel enligt yrkesgrupp så att man koncentrerar sig särskilt på innehåll som förbereder för yrket i fråga. I utbildningen kan man inkludera undervisning och praktik som syftar till att förbättra den praktiska yrkesberedskapen.

Arbetskraftsutbildning består av yrkesutbildning och integrationsutbildning. Arbetskraftsutbildning hjälper till att göra en bättre fungerande arbetsmarknad.

Källa: Arbets- och näringsministeriets anvisning om tillämpning av lagen och förordningen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice TEM/1198/03.10.02/2013.

Läs mer:

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt ändring av vissa lagar som har samband med den (finlex.fi)