Annika Forsanders minnesfond stöder konferensresor för doktorander

10.9.2018 10.04 | Publicerad på svenska 12.9.2018 kl. 14.42
Nyhet

Sällskapet för forskning i etniska relationer och internationell migration (ETMU rf) utlyser resestipendier som kan sökas av doktorander för deltagande i internationella forskningskonferenser. Stipendier kan sökas till utgången av september.

I maj 2018 inrättade styrelsen för ETMU rf Annika Forsanders minnesfond på önskan av Annikas närmaste. Hennes närmaste önskade att Annikas minne hedras genom stöd till unga forskare. Under sin karriär var Annika Forsander bl.a. utvecklingschef vid arbets- och näringsministeriets kompetenscenter för integration av invandrare.

Stipendier kan sökas av medlemmar i ETMU rf

Avsikten är att medlen i minnesfonden ska användas för att stödja doktoranders deltagande i internationella forskningskonferenser. Stipendier kan sökas av medlemmar i ETMU rf. Forskningstemat ska anknyta till det forskningsområde som ETMU rf representerar, dvs. forskning i etniska relationer och internationell migration.

Stipendier kan sökas till och med den 30 september 2018. Information om besluten om stipendierna sänds till de sökande per e-post senast den 20 oktober 2018. Stipendierna ska användas under tidsperioden 1.11.2018–31.10.2019.

Beroende på de beviljade stipendiernas storlek kan 1–2 stipendier beviljas. Ett stipendium kan uppgå till högst 1 000 euro.

Läs mer:

Nekrolog över Annika Forsander (etmu.fi, på finska)

Anvisningar för ansökan om stipendier ur minnesfonden (etmu.fi, på finska)

Stadgar för Annika Forsanders minnesfond (etmu.fi, på finska)