Förhandsinformation: Nätverksdagen Pakolaisesta kuntalaiseksi ordnas 25.4.2019

1.3.2019 10.09 | Publicerad på svenska 1.3.2019 kl. 14.43
Nyhet

Den årliga nätverksdagen Pakolaisesta kuntalaiseksi ordnas torsdagen den 25 april 2019 i Helsingfors. Tema för dagen är integration av familjer. Dagen är avsedd för personer som i sitt yrke arbetar med mottagande av flyktingar i kommunerna samt för projekt och aktörer inom civilsamhället som är involverade i flyktingmottagandet.

Programmet för dagen är under planering. Under dagen kommer temat integration av familjer med flyktingbakgrund att behandlas på ett mångsidigt sätt genom expertanföranden och presentationer av aktuella undersökningar och god praxis.
 
Du kan delta i utformningen av programmet genom att tipsa Sylvia-projektet om en god talare eller ett ämne som du vill veta mer om. Målet med evenemanget är att sprida god praxis. Meddela oss därför gärna om praxis som utvecklats inom din organisation för att stödja integrationen av familjer med flyktingbakgrund och som även andra aktörer skulle kunna ta i bruk.
 
Önskemål och förslag för programmet kan sändas till adressen [email protected] 
 
Nätverksdagen är ett avgiftsfritt heldagsevenemang. Programmet publiceras och anmälan öppnas i mars. Arbets och näringsministeriets Sylvia-projektets evenemanget ordnas torsdagen den 25 april 2019 i kongresscentret Paasitorni i Helsingfors. 
 

Mer information:

Sylvia-projektet