Kommuner som har tagit emot akuta fall under 2018 kan ansöka om tilläggsstöd från Sylvia-projektet fram till den 3 december

21.11.2018 13.00 | Publicerad på svenska 22.11.2018 kl. 10.26
Nyhet

Kommuner som på förhand har avtalat om att under 2018 ta emot minst fem kvotflyktingar som har klassificerats som akuta fall, kan ansöka om tilläggsstöd från arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt till och med den 3 december 2018. För att stöd ska beviljas förutsätts utöver förhandsavtal om mottagande även att kommunen under 2018 har tagit emot minst fem akuta fall. För akuta fall som anlänt till kommunen före december 2018 kan tilläggsstöd inte sökas efter att ansökningstiden gått ut.

Tilläggsstödet för mottagande av akuta fall är ett stöd för att akuta fall snabbare ska kunna place-ras i kommunerna. Tilläggsstödet kan sökas av kommunerna även nästa år under tiden 1.1–2.12.2019. För akuta fall som mottagits i december 2018 kan kommunerna ansöka om tilläggsstöd från Sylvia-projektet under 2019. För akuta fall som mottagits före utgången av november 2018 ska tilläggsstödet dock sökas senast den 3 december 2018 i enlighet med ansökningsanvisningarna för 2018. 

Ansökningsanvisningarna finns på Sylvia-projektets webbsidor. 

Mer information:

Sylvia-projektet: Tilläggsstöd för mottagande av akuta fall