Kommunplatser behövs för mottagande av akuta fall – kommuner som har förberett sig kan söka tilläggsstöd fram till den 11 december

8.11.2017 10.59 | Publicerad på svenska 10.11.2017 kl. 13.09
Nyhet

Cirka 10 procent av de flyktingar som ingår i Finlands årliga flyktingkvot är akuta fall, dvs. flyktingar som enligt FN:s flyktingkommissariat UNHCR är i behov av brådskande eller synnerligen brådskande vidarebosättning. Orsakerna till behovet av brådskande vidarebosättning kan vara behov av internationellt skydd eller andra orsaker, t.ex. hälsoskäl eller humanitära skäl. År 2017 har allt fler kommuner förbundit sig att ta emot även akuta fall. För slutet av året behövs ytterligare kommunplatser för 13 akuta fall som ska väljas in i Finlands kvot.

Kommuner som på förhand har berett sig på att ta emot akuta fall får tilläggsstöd från Sylvia-projektet. Syftet med beredskapen är att de akuta fallen ska kunna tas emot i kommunerna inom en sådan tidsram som den brådskande vidarebosättningen kräver. Ett villkor för att tilläggsstöd ska beviljas är att kommunen skriftligt har avtalat med regionens närings-, trafik- och miljöcentral om att ta emot minst fem akuta fall under 2017. Närings-, trafik- och miljöcentralen sänder uppgifterna för kännedom till arbets- och näringsministeriet och Migrationsverket. Kommunerna kan kontakta Migrationsverkets asylenhet för mer information om akuta fall.

Tilläggsstöd kan sökas efter att de akuta fallen har anlänt till kommunen

Sylvia-projektets tilläggsstöd för akuta fall som har anlänt till kommunerna under 2017 kan sökas av kommunerna fram till den 11 december 2017. Tilläggsstödet är 1 000 euro/person som tagits emot som akut fall. Stödet söks efter att personerna har flyttat till kommunen. Tilläggsstöd betalas inte till kommuner som under 2017 har tagit emot färre än fem akuta fall. För akuta fall som en kommun tar emot i slutet av 2017 kan kommunen ansöka om tilläggsstöd under 2018. Tilläggsstödet söks direkt från arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt. 

Läs mer här:

Anvisningar om villkor för och ansökan om tilläggsstöd

Ajankohtaista