Företrädare för minderåriga som kommit utan vårdnadshavare får en nätutbildning till sitt stöd

4.7.2019 10.56
Nyhet

Projektet Kunniga företrädare (Osaava edustaja) börjar under hösten 2019 utveckla utbildning och stöd för företrädarna för minderåriga som kommit utan vårdnadshavare. Målet är att företrädare i olika delar av Finland har tillräckligt kunnande för att sköta sina uppgifter som företrädare. I projektet som administreras av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten skapas bland annat en nätutbildning som riktar sig till företrädare.

Inom projektet skapas även en modell för närutbildning i 2–3 dagar som kompletterar nätutbildningen. Utbildningsmodellen kan också användas i regionala utbildningar för att fördjupa företrädarnas kunnande. Projektet omfattar även pilotförsök med en nätbaserad modell för arbetshandledning som erbjuds företrädarna.

Utbildningen säkerställer att den minderårigas intressen tillvaratas

Behovet att förbättra företrädarnas utbildning har blivit aktuellt särskilt efter 2015 då över 3 000 minderåriga asylsökande utan vårdnadshavare anlände till Finland. Företrädaren har i uppgift att använda rätten att föra talan för en minderårig utan vårdnadshavare som finns i landet vid olika möten med myndigheter.

Olika myndigheter och projekt har tidigare oregelbundet ordnat utbildning för företrädare. Målsättningen för projektet som inleds under hösten är att förbättra företrädarnas kunnande för att den minderårigas intressen och rättigheter ska kunna säkerställas på riksnivå.

Antalet minderåriga asylsökande som kommit utan vårdnadshavare och behovet att rekrytera nya företrädare som baserar sig på detta är mycket svårt att förutspå. Myndigheterna måste bereda sig på en situation där väldigt många nya företrädare behövs snabbt. Den nätutbildning som utvecklas i projektet når snabbt nya företrädare och garanterar ända från början bättre tillsynen över barnets intressen.

Arbetshandledning hjälper i situationer med hög belastning

Ordnandet av arbetshandledning hör vanligen till arbetsgivaren men företrädarna saknar en normal arbetsgivare. En företrädares arbete med barn och unga som upplevt svåra saker och förluster är psykiskt belastande, och därför vill man erbjuda dem möjlighet till kamratstöd och arbetshandledning.

Företrädaren belastas även av situationer där barnets intressen inte tillvaratas i myndighetsarbetet. Då tvingas företrädaren kräva tjänster för barnet och kontakta tillsynsmyndigheterna.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) har beviljat projektet Kunniga företrädare 75 % av projektets godtagbara totalkostnader i projektstöd, som högst 103 000 euro. Stödet beviljas för tiden 1 oktober 2019–30 november 2020. Projektet administreras av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten och det genomförs i samarbete mellan arbets- och näringsministeriet och Migrationsverket.

Ytterligare information om projektet Kunniga företrädare utlovas i början av hösten.