Utveckla din kulturkompetens – utbildning på flera orter med start i oktober

11.10.2018 8.38 | Publicerad på svenska 22.10.2018 kl. 13.11
Nyhet

Arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt och Brahea-centret vid Åbo universitet ordnar under hösten en utbildningsturné om kulturkompetens i klientarbetet. Den avgiftsfria utbildningen ordnas på flera orter och är riktad till kommunalt anställda som i sitt jobb möter klienter med flyktingbakgrund. Den första kursen ordnas i Helsingfors den 26 oktober 2018.

Vardagsnära utbildning utifrån deltagarnas egna erfarenheter

I utbildningen behandlas frågor om språk, kulturell bakgrund och religion på ett vardagsnära och praktiskt sätt, men samtidigt ur professionell synvinkel. Utöver föredrag av experter får deltagarna också ta del av ett erfarenhetsbaserat inlägg. Utbildningen ger dessutom beredskap för att arbeta tillsammans med en tolk och för att verka i multiprofessionella nätverk.

Ämnena behandlas utifrån deltagarnas erfarenheter i dialogbaserade workshoppar. I samband med anmälan får deltagarna en liten förhandsuppgift där de ska fundera över egna erfarenheter och observationer från sitt eget arbete.

Kolla in datumen och anmäl dig till utbildningen i din region

Närmare uppgifter om utbildningen i din egen region samt anmälningsformulär finns på den regionspecifika sidan, som du kommer till via länkarna nedan. Förhandsuppgiften öppnas efter att du har skickat in anmälningsformuläret. Kom ihåg att göra uppgiften före utbildningsdagen! Det tar ungefär 5–10 minuter att anmäla sig och att utföra förhandsuppgiften.

Utbildningarna går i huvudsak på finska. Utbildningen i Vasa är tvåspråkig, vilket innebär att deltagarna behöver förstå både svenska och finska. Båda språken används utgående ifrån deltagarnas egna val. Särskild översättning ordnas inte. En svenskspråkig utbildningsdag planeras till Åland den 30.11. Information om denna utbildning kommer att publiceras på Integration.fi webbplatsen när utbildningens tidpunkt bekräftas.

Utbildningsdagar om kulturmedvetenhet i klientarbetet:

Helsingfors fre. 26.10 kl. 9–15.30
Adress: Mötescentret Keltasirkku, Semaforbron 12 B, 00520 Helsingfors
Anmäl dig till utbildningen i Helsingfors 

Kajana tis. 30.10 kl. 9–15.30
Adress: Ravintola Atima, Lönnrotinkatu 2 B, 87100 Kajana
Anmäl dig till utbildningen i Kajana

Vasa tis. 13.11 kl. 9–15.30 tvåspråkig utbildning
Adress: Original Sokos Hotel Royal Vaasa, Hovrättsesplanaden 18, 65100 Vasa
Anmäl dig till utbildningen i Vasa 

Björneborg tors. 22.11 kl. 9–15.30
Adress: Porin yliopistokeskus, Pohjoisranta 11 A, 28100 Björneborg
Anmäl dig till utbildningen i Björneborg

S:t Michel tis. 4.12 kl. 9–15.30
Adress: Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, 50100 S:t Michel
Anmäl dig till utbildningen i S:t Michel 

Rovaniemi mån. 10.12 kl. 9–15.30
Adress: Lapin ELY-keskus, Hallituskatu 3 B, Rovaniemi
Anmäl dig till utbildningen i Rovaniemi 

Kouvola ons. 12.12 kl. 9–15.30
Adress: Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Salpausselänkatu 22, 45100 Kouvola
Anmäl dig till utbildningen i Kouvola

Joensuu tors 13.12 kl. 9–15.30
Adress: Östra Finlands universitet, Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu
Anmäl dig till utbildningen i Joensuu 

Tavastehus fre.14.12. kl. 9–15.30
Adress: Birger Jarls gatan 15, 13100 Tavastehus
Anmäl dig till utbildningen i Tavastehus

Utbildningen är gratis. Kaffe och lunch ingår. 

Det är möjligt att utbildningsturnén kompletteras med ytterligare någon utbildningsdag – följ webbplatsen integration.fi!

Utbildningen om kulturmedvetenhet i klientarbetet ordnas av arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt, och för genomförandet svarar Brahea-centret vid Åbo universitet. Sylvia-projektet finansieras med medel ur asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Projektet stöder kommuner som tar emot flyktingar med ekonomiska tilläggsstöd samt genom att stärka kompetensen inom mottagande och integration.

Ytterligare information

Kulturmedvetenhet i klientarbetet – tolkningar och möten i det egna arbetet
Kolla in förhandsuppgiften.
Kia Lundqvist, Brahea-centret vid Åbo universitet (utbildningens innehåll), kia.lundqvist@utu.fi tfn 0400 156 137
Leena Vanhakylä, Brahea-centret vid Åbo universitet (praktiska arrangemang), leena.vanhakyla@utu.fi tfn 050 340 4367
Mer information om Sylvia-projektet och projektpersonalens kontaktuppgifter