Projektet Finland – mitt hem sammanställde rekommendationer om ordnande av tjänster efter integrationsutbildning

10.6.2019 16.57 | Publicerad på svenska 20.6.2019 kl. 14.52
Nyhet

Projektet Finland – mitt hem har publicerat rekommendationer för ordnande av tjänster för övergångsskedet efter integrationsutbildningen. I sammanställningen presenteras resultat från modelleringsprocessen under övergångsskedet efter integrationsutbildningen för invandrare och rekommendationer om ordnande av tjänster.

Rekommendationerna riktar sig till aktörer som planerar, anskaffar och erbjuder integrationstjänster och andra utbildnings- och sysselsättningstjänster. Sammanställningen erbjuder information om erfarenheterna från pilotprojekten inom Finland – mitt hem. Rekommendationerna kan utnyttjas till exempel när man planerar tjänster efter integrationsutbildningen. Målgruppen för de tjänster och åtgärder som sammanställts i publikationen är personer som är arbetslösa arbetssökande efter integrationsutbildningen.

Modelleringsprocessen har genomförts av den projektsakkunniga för projektet Finland – mitt hem, en utomstående bedömare och företrädare för pilotprojekten inom Finland – mitt hem. Målet för pilotprojekten har varit att utveckla handledningen efter integrationsutbildningen för att personer ska komma ut i arbete eller utbildning eller inleda företagsverksamhet. Pilotprojekten har pågått i olika delar av landet åren 2016–2019.

Sammandraget publicerades den 10 juni 2019. En presentationsvideo om rekommendationerna har också gjorts.

Läs mer:

Sammanställningen Rekommendationer för ordnande av tjänster för övergångsskedet efter integrationsutbildningen (på finska)

Video om rekommendationerna för ordnande av tjänster efter integrationsutbildningen (på finska)

Projektet Finland – mitt hem