Kompetenscentret för integration av invandrare och webbplatsen integration.fi har i fem års tid stött arbetet för integrationsfrämjande: du har nu möjlighet att delta i förnyandet av webbplatsen integration.fi

21.3.2019 15.29 | Publicerad på svenska 22.3.2019 kl. 11.55
Nyhet

Kompetenscentret för integration av invandrare och webbplatsen integration.fi har i fem års tid tillhandahållit aktuella nyheter, statistik, undersökningar och annat stöd för alla aktörer och experter som arbetar med frågor som gäller integrationen av invandrare. Efter fem års verksamhet är det dags att nu förnya innehållet i och strukturen hos arbets- och näringsministeriets webbtjänst för att den bättre ska tillgodose nuvarande och framtida behov. Besvara enkäten och påverka utvecklandet av webbplatsen integration.fi. Du kan också anmäla ditt intresse att delta i en workshop om utveckling av webbtjänsten.

Paula Karjalainen ja Jaana Suokonautio aluekierroksella 2013Kompetenscentret för integration av invandrare inrättades  i samband med arbets- och näringsministeriet den 21 mars 2014. Samtidigt lanserades webbtjänsten integration.fi. Kompetenscentret är en expertenhet där fem specialsakkunniga arbetar. Konsultative tjänstemannen Paula Karjalainen svarar för utvecklandet och ledningen av kompetenscentrets verksamhet.

– Som en förberedande åtgärd inför arbetet för att inrätta Kompetenscentret för integration av invandrare genomfördes hösten 2013 en regionturné vars ena syfte var att samla åsikter om hur kompetenscentret på bästa sätt skulle kunna stöda arbetet inom regionerna. Kompetenscentrets verksamhet och webbtjänsten integration.fi bör utvecklas ständigt. Bästa resultat nås om utvecklandet sker i samarbete med samarbetsparterna och webbtjänstanvändarna, säger Karjalainen.

Webbplatsen integration.fi har innehållit bl.a. webbhandböckerna om integrationslagen och  om mottagande av flyktingar. Mindre ändringar av webbtjänsten har gjorts i samband med bytet av plattform, och där har under årens lopp samlats mycket material t.ex. blanketter och statistik samt handböcker om företrädande av minderåriga och om stöd för minderåriga. Innehållet i och strukturen hos integration.fi förnyas och uppdateras nu, så att de bättre än tidigare tillgodoser användarnas behov. En del av ändringarna genomförs redan under 2019. Vissa utvecklingsobjekt kräver litet längre tid. I samband med förnyelsen beaktas också kraven på tillgänglighet, och användbarheten förbättras allmänt.

– Webbtjänsten integration.fi är en tjänst som flitigt anlitas av aktörerna inom integrationsfrämjandet, och därför vill vi satsa på utvecklandet av den. Vi utreder bl.a. möjligheten att på webbplatsen ha en funktion för sökning och anmälan av bästa metoder när det gäller immigration och integration. En sådan egenskap har varit mycket efterfrågad ute på fältet.

Delta i utvecklandet av integration.fi

Kompetenscentret för integration av invandrare vill ge dem som anlitar webbtjänsten integration.fi samt kompetenscentrets och ANM:s samarbetspartner en möjlighet att delta i utvecklandet av webbtjänsten under 2019. Du kan delta i utvecklandet genom att besvara frågorna i den bifogade korta enkäten. Vi kommer dessutom att samla intresserade till 1 - 2 utvecklingsworkshopar som ordnas under sommaren och förhösten 2019.

Framför din åsikt om integration.fi och besvara frågorna i den korta enkäten senast den 15 april 2019.

Om du vill delta i workshopen om utvecklande av webbtjänsten integration.fi, anmäl ditt intresse på en särskild blankett senast den 15 april 2019.

Ytterligare information:

Integration.fi samt kommunikationen: Helena Torkko, specialsakkunnig, tfn +358 2950 47695
Kompetenscentret för integration av invandrare Paula Karjalainen, konsultativ tjänsteman, tfn +358 2950 47117
[email protected]

På bilden ses konsultative tjänstemannen Paula Karjalainen (ANM) och invandringschef Jaana Suokonautio ( NTM-centralen i Nyland) som deltagit aktivt i arbetet för inrättande av kompetenscentret. Bilden är tagen under regionturnén 2013.