Kompetenscentret för integration samlar god praxis inom mentorskap

1.10.2018 7.43 | Publicerad på svenska 16.10.2018 kl. 13.43
Nyhet

Kompetenscentret för integration söker god praxis inom mentorskap för invandrare. Fram till slutet av november samlar vi in modeller från olika delar av Finland, som har konstaterats fungera i praktiken. Genom att presentera god praxis i samband med olika utbildningar, i publikationer samt på webbplatsen kotouttaminen.fi ställer vi god praxis till sådana aktörers förfogande som jobbar med temat.

Vi söker sådana modeller för mentorskap som har konstaterats fungera i praktiken.  Målet med mentorskap kan till exempel vara sysselsättning, att få tillträde till en studieplats, att främja hälsotillståndet eller att stöda föräldraskap. Målet med mentorskap kan även vara att främja delaktigheten i fritids- eller hobbyverksamhet eller annan samhällelig verksamhet.

Kompetenscentret för integration har samlat en expertpanel som utvärderar de insamlade verksamhetsmodellerna. Denna expertpanel väljer ut god praxis som sedan publiceras på webbplatsen kotouttaminen.fi i början av 2019.

Dela med dig av din goda praxis till andra!

Praxis till stöd för integrationen av invandrare utvecklas inom många organisationer genom projektverksamhet och som en del av övrigt utvecklingsarbete. Det är viktigt att lyckade modeller sprids och förankras även bland andra aktörer.

I samarbete med Projektet Finland – mitt hem (ESF) utvecklar kompetenscentret för integration identifiering och spridning av god praxis genom att samla in sådan praxis som stöder integrationens olika skeden.

Om din organisation har utvecklat en verksamhetsmodell som i praktiken har visat sig vara fungerande, fyll i blanketten och skicka den till oss. Genom att delta för du vidare ett gott budskap, främjar andra aktörers arbete och får synlighet för din egen organisations satsningar.

Lämna in din goda praxis för mentorskap på bifogade blankett senast 30.11.2018. Skicka den ifyllda blanketten per e-post till adressen kotouttamisenosaamiskeskus(at)tem.fi.

Mer information:

Blankett för god praxis

Tidigare publicerad god praxis

Specialsakkunnig Varpu Taarna, tfn 029 504 8243, förnamn.efternamn@tem.fi