Kompetenscentret för integration av invandrare på Kommunmarknaden – tidpunkterna för när man kan träffa experter har publicerats

11.9.2017 14.46
Nyhet

Vad ändras i och med den nya integrationslagen? Tillväxt med hjälp av internationella experter? Vilket stöd får kommuner som tar emot flyktingar? Kom till kompetenscentret för integration av invandrares monter på Kommunmarknaden för att diskutera frågor som gäller integration och för att träffa arbets- och näringsministeriets integrationsexperter. Tidpunkterna för när experterna finns vid montern har nu publicerats.

Under onsdagen finns även regionkoordinationerna för projektet Finland – mitt hem vid montern. Under torsdagen befinner sig experter från undervisnings- och kulturministeriet vid montern och berättar om utbildningen i läs- och skrivfärdigheter för vuxna 2018. Under torsdagen kan man även träffa experter från projekten Koko kylä kotouttaa och Käytännön tietoa, taitoa ja työtä maahanmuuttajille, som stöds av arbets- och näringsministeriet. Vid montern kan man även bekanta sig med material som producerats för kommuner och personer som arbetar med integrationsfrämjande.

Kommunmarknaden ordnas i Kommunernas hus i Helsingfors onsdag 13.9 kl. 9–17 och torsdag 14.9 kl. 9–15. Kompetenscentret för integration av invandrares avdelning K2 finns på våning K i Kommunernas hus.

Kompetenscentret för integration av invandrare håller informationsinslaget Effektiv integrationsfrämjande verksamhet leds med hjälp av data! – Den nya databasen Kototietokanta som stöd för beslutsfattande och resursfördelning i sal A3.1 på onsdagen kl. 15.00 och på torsdagen kl. 10.30.

Kom och träffa även Migrationsverkets och Infobankens experter

Migrationsverkets och Infobankens montrar finns i år på samma våning som Kompetenscentret för integration av invandrares monter. Infobanken håller ett kort informationsinslag om Helsingfors kundservicemodell: hur kan man ta hänsyn till invandrare på nätet och inom rådgivningen? på onsdagen i sal A 3.21 kl. 14.30–14.50. Migrationsverket informerar om hjälpsystemet för offer för människohandel på onsdagen kl. 14.30–14.50 på tredje våningen.

Kommunmarknaden är ett årligen återkommande evenemang som ordnas av Finlands Kommunförbund och tidningen Kuntalehti. Det riktar sig till personer som arbetar inom den kommunala sektorn och har de senaste åren haft kring 7 000 besökare.

Kompetenscentret för integration av invandrare på Kommunmarknaden – program.

Mer information:

kommunmarknaden.fi
 

Ajankohtaista