Kommunernas ansökan om tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen ska vara inne senast 28.2.2018

15.2.2018 8.30
Nyhet

Kommunerna kan ansöka om tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen för personer som beviljats internationellt skydd och som flyttat till kommunen under 2017. Ansökningarna ska ha inkommit till NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) senast den 28 februari 2018. Ansökningstiden gäller också kommuner i landskapet Åland. Tilläggsdelen betalas till kommunerna från arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt.

Tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen är

  • 233 euro för personer som är 7 år eller äldre
  • 684,50 euro för personer under 7 år.

Tilläggsdelen betalas som en engångsersättning till den första faktiska hemkommunen oberoende av hur länge personen har bott i kommunen.

Anvisningar och blanketter för ansökan om tilläggsdelen:

Ansökan om tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen