Ny möjlighet att ansöka om tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen i april

16.4.2018 14.10
Nyhet

Arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt ordnar en ny ansökningsperiod för ansökan om tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen. Den nya ansökningsperioden är 16–30.4.2018. Endast sådana kommuner som inte ansökte om tilläggsdelen under den ansökningsperiod som löpte ut den 28 februari 2018 kan ansöka om tilläggsdel nu under den nya ansökningsperioden. Ansökningarna med bilagor ska sändas till NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter.

Kommunerna kan ansöka om tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen för personer som beviljats internationellt skydd och som flyttat till kommunen under 2017. Kommunen ska vara personens första officiella hemkommun.

Kommuner som höjt antalet kommunplatser eller som börjat ta emot flyktingar kan från Sylvia-projektet också ansöka om bonuspeng som stöd för mottagandet. Ansökningstiden för bonuspengen går ut den 30 april 2018. 

Närmare anvisningar om ansökan och ansökningshandlingar finns på Sylvia-projektets webbsidor.

Ytterligare information och ansökningsanvisningar:

Tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen

Bonuspeng

Ajankohtaista