Kommuner som tar emot flyktingar kan ansöka om tilläggsstöd nu

19.1.2018 10.36
Nyhet

Tilläggsstöd från arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt har kunnat sökas sedan den 1 januari 2018. Kommunerna kan ansöka om bonuspeng för nya beslut om kommunplatser eller beslut om att utöka antalet kommunplatser som fattats under tiden 1.1.2017–28.2.2018. Kommunerna kan också ansöka om tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen för sådana personer som får internationellt skydd och som anlänt till kommunen under 2017. Även stödet till kommuner som tar emot kvotflyktingar i behov av brådskande vidarebosättning, dvs. så kallade akuta fall, fortsätter.

Bonuspeng och tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen söks hos utvecklings- och förvaltningscentret

Läs mer om kriterierna för och ansökan om tilläggsstöden på Sylvia-projektets sidor:

Ansökan om tilläggsstöd för mottagande av akuta fall riktas till Sylvia-projektet

Kommuner som på förhand har förbundit sig att ta emot minst fem akuta fall under 2018 kan ansöka om tilläggsstöd från arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt senast den 3 december 2018 efter att ha tagit emot minst fem akuta fall under året. Kommuner som hade förbundit sig att ta emot akuta fall under 2017 kan under 2018 ansöka om tilläggsstöd för akuta fall som anlänt till kommunen i slutet av 2017.

Läs mer om kriterierna för och ansökan om tilläggsstödet på Sylvia-projektets sidor:

Arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt främjar mottagandet av personer som får internationellt skydd genom att bevilja kommunerna ekonomiskt stöd och informera om mottagning och integrering. Sylvia-projektet medfinansieras av EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF).

Ytterligare upplysningar:

Hanna-Maria Hyttinen, projektchef, arbets- och näringsministeriet, fornamn.efternamn@tem.fi, tfn 0295 047 203
Anna Laaksonen, projektkoordinator, arbets- och näringsministeriet, fornamn.efternamn@tem.fi, tfn 0295 047 019

http://kotouttaminen.fi/sv/sylvia-projektet