Sysselsättningen av invandrare påskyndas genom nya satsningar

2.6.2017 9.41
Nyhet

Europeiska investeringsfonden investerar 10 miljoner euro i ett försök som syftar till att ge sysselsättning till 2500 invandrare i Finland under loppet av tre år samt till att hjälpa arbetsgivare att få sådan kompetent arbetskraft som de behöver.

Arbets- och näringsministeriet genomför detta försök som intensifierar sysselsättningen av invandrare med hjälp av privat kapital. Där utnyttjas modellen för investeringar med samhällseffekt, SIB-modellen (Social Impact Bond).

 – Nytt i SIB-modellen är att investerare finansierar verksamheten och bär den ekonomiska risken. Den offentliga sektorn betalar endast för verifierade resultat, dvs. när en invandrare får sysselsättning, säger Jari Gustafsson, kanslichef vid arbets- och näringsministeriet.

Mellan Europeiska investeringsfonden (EIF) och Epiqus Oy, som är projektadministratör för försöket, undertecknades ett avtal om investeringen. I SIB-fonden för integration har det nu samlats in sammanlagt 13,5 miljoner euro. Den är Europas största SIB-fond räknat i beloppet av det investerade kapitalet.

– Dagens avtal är ett tecken på Efsi-fondens växande roll i samhällsprojekt, i detta fall som främjare av invandrares integration och sysselsättning. Projektet är det första i sitt slag i Europa och vi följer dess effekter noggrant, eftersom projektet kan tjäna som exempel för andra, säger Jyrki Katainen, vice ordförande för Europeiska kommissionen, med ansvarar för jobb, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft i kommissionen.

Utbildningen skräddarsys enligt arbetsplatsens behov

Arbetslösheten bland invandrare har redan under flera år varit ungefär 2,5 gånger större än bland den infödda befolkningen och inträdet till arbetsmarknaden har tagit klart längre tid för invandrare. I försöket påskyndas invandrares sysselsättning genom att integrationsutbildning ges på arbetsplatser och skräddarsys enligt arbetsplatsens behov.

I försöket deltar företag från branscher där det är svårt att hitta arbetskraft, till exempel från industrin, byggbranschen, handeln och servicebranschen. Försöket genomförs för närvarande i Nyland och Egentliga Finland, och utvidgas vid behov till regioner med brist på arbetskraft.

Läs mer:

Meddelande 2.6.2017: Sysselsättningen av invandrare påskyndas genom nya satsningar (tem.fi)
SIB-modellen av integration (tem.fi, på finska)
Investeringar med samhällseffekt och SIB-modellen (sitra.fi)